RETRATS/RETRATOS/PORTRAIT

Quan una càmera capta la teva millor versió. +info 

Cuando una cámara capta tu mejor versión.   +info

When a camera catches the best version of you. +info